Společnost ADON byla založena v roce 2017 jako účetní a daňová kancelář, ale její historie začala už v roce 2006, kdy jednatelé Radek Hübner a Blanka Škodová zahájili budování účetní společnosti Accounting data s.r.o.

Hlavním důvodem založení společnosti ADON bylo rozšířit služby pro klienty i v oblasti daňového poradenství a došlo tím ke spojení dlouholeté účetní praxe s daňovým poradenstvím prostřednictvím jednatelky Marcely Ohlídalové. Základní potenciál při založení společnosti byl využit z více než 10-ti letého působení na trhu v oblasti poskytování účetních a daňových služeb. Pro zahájení činnosti došlo k maximálnímu využití personálního obsazení i kmenu klientů vybudovaného za celou dobu působení na trhu během dlouholeté praxe celého týmu. Nyní poskytujeme pravidelné služby více než 100 klientům, což zajišťuje tým 10 odborných účetních pracovníků včetně ekonoma a daňového poradce.

Jsme společnost, která poskytuje účetní, daňové a ekonomické služby. Své služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a požadavkům klientů, aby navržené řešení co nejvíce odpovídalo jejich představám.

Nabízíme komplexní služby a požadavky klientů posuzujeme ve vzájemných souvislostech a to právních, daňových i účetních.  V našem týmu pracují kvalifikovaní účetní, daňoví poradci a ekonomové s dlouholetou praxí. Spolupracujeme také s externími daňovými poradci, auditory a právníky.

Pro společnost, která má osvědčení daňového poradce, máme uzavřenou zákonnou pojistnou smlouvu z titulu odpovědnosti za případné škody způsobené naší činností, a to poskytováním účetních i daňových služeb.

Jako daňově poradenská společnost máme zákonnou povinnost mlčenlivosti vůči třetím osobám.

Naší specializací mimo výše uvedené služby je zakládaní a likvidace obchodních korporací, kde poskytujeme komplexní služby a servis.

Pro zajištění našeho profesního a odborného růstu a rovněž z důvodu poskytování služeb v co nejvyšší kvalitě, máme uzavřenu smlouvu o spolupráci se společností KODAP Liberec, která je jednou z největších a nejvýznamnějších společností v našem oboru v rámci celé ČR. Tato spolupráce nám dává větší možnosti v poskytování služeb, především v rámci mezinárodního zdanění. Dále máme tímto způsobem zajištěnu veškerou potřebnou metodickou podporu a servis v účetní i daňové oblasti.

Ke každému klientovi přistupujeme individálně, proto navrhujeme cenu vždy na míru s ohledem na požadovaný rozsah a náročnost poskytovaných služeb.

V případě Vašeho zájmu o sjednání schůzky nebo zaslání cenového návrhu na některou námi poskytovanou službu nás kontaktujete. Ozveme se Vám obratem a navrhneme další postup.