Finanční analytika

Upozorníme Vás na případné problémy ve Vašich finančních ukazatelích a navrhneme postup ke zlepšení.
Průběžně budeme sledovat Vaše ekonomické výsledky a vyhodnocovat je tak, abychom Vás včas informovali o případných výkyvech a možných ekonomických problémech. Zároveň Vám navrhneme ekonomicky nejvíce efektivní systém pro řízení a vedení Vašich zásob včetně jejich správného oceňování a dalších firemních toků (finančních, dodavatelsko-odběratelských, atd.). Dále jsme schopni vypočítat plán a budoucnost Vašeho podnikání se zaměřením na rozhodování-především ohledně plánovaných investičních záměrů a vypočítat variantně jejich návratnost.
Kontaktovat >